Cellen staan aan de basis BB

By S. Westerink


1. Welke twee organenstelsels zie je in de afbeelding?

    het bottenstelsel en het zenuwstelsel

    het zenuwstelsel en het voortplantingsstelsel

    het bottenstelsel en het voortplantingsstelsel

2. Welk rijk heeft een celwand, een celkern en bladgroenkorrels?

    het bacterierijk

    het schimmelrijk

    het plantenrijk

    het dierenrijk

3. Welk nummer stelt een schimmelcel voor?

    tekening 1

    tekening 2

    tekening 3

4. Welke rijken hebben celmembranen?

    alleen het bacterierijk

    het bacterierijk en het schimmelrijk

    het schimmelrijk en het plantenrijk

    alle rijken

5. Welk levenskenmerk wordt op de afbeelding afgebeeld?

    voortplanting

    beweging

    stoffen uitscheiden

    reageren op prikkels

6. Op welke plaats komt spierweefsel voor?

    Op plek P

    Op plek Q

    Op plek R

7. Van welk orgaanstelsel is P een deel?

    bloedvatenstelsel

    spierenstelsel

    zintuigenstelsel

8. Van welk orgaanstelsel is een deel in de afbeelding te zien?

    van het uitscheidingsstelsel

    van het voortplantingsstelsel

    van het beenderstelsel

9. Wat is de naam van orgaan P? Dit orgaan heet het ....

    

10. Welk orgaanstelsel zie je NIET op de afbeelding?

    ademhalingsstelsel

    spierstelsel

    voortplantingsstelsel

    uitscheidingsstelsel

11. Marie sport veel en Klaas kijkt veel tv. Wie verbrandt meer? En wie heeft meer voeding nodig?

    Marie verbrandt meer en heeft meer voeding nodig

    Marie verbrandt minder en heeft meer voeding nodig

    Marie verbrandt minder en heeft minder voeding nodig

    Marie verbrandt minder en en heeft minder voeding nodig

12. Welke letter geeft een cel aan waarin fotosynthese kan plaatsvinden?

    P

    Q

    R

13. Welke stof moet bij letter Q worden ingevuld?

    zuurstof

    koolstofdioxide

    stikstof

14. Door welk proces in de bladeren van poolwilgen ontstaat voedsel voor de rupsen?

    fotosynthese

    verbranding

    vertering

15. Een plant met witte bladeren staat in het zonlicht. Kan in deze bladeren fotosynthese plaatsvinden?

    ja

    nee

16. Uit dezelfde witte bladeren (vraag 15) komt gas vrij. Welk gas is dit?

    zuurstof

    koolstofdioxide

    stikstof

17. Vier onderdelen van een plant zijn: wortel, stengel, blad en bloem. In welke kan verbranding plaatsvinden?

    alleen in het blad

    alleen in het blad en de stengel

    alleen in het blad, de stengel en de wortel

    wortel, stengel, blad en bloem

18. Met welk nummer wordt zenuwweefsel aangegeven?

    1

    2

    3

    4

19. Een groep cellen met dezelfde vorm en functie, noem je een .......

    

20. Welke drie levenskenmerken behoren tot stofwisseling?

    ademen, voortplanten en bewegen

    ademen, voeden en uitscheiden

    voeden, groeien en uitscheiden