Kruiswoord

Maak de puzzel. Klik op een nummer en lees de beschrijving. Type het woord in. Klik op "controleer" om je antwoorden te checken.
   1    2                  
                     
3                       
                   4    
                     
  5                     
                 6      
   7    8         9           
                     
  10            11           
                     
                     
  12                     
                     
                     
   13   14         15    16          
               17        
         18           19     
 20                      
                 21      
 22                      
               23        
    24