Thema: 5 Erfelijkheid en evolutie

By S. Westerink


1. Wat is de juiste omschrijving van het woord genotype?

    de uiterlijke kenmerken

    de stof waaruit chromosomen bestaan

    informatie voor 1 erfelijke eigenschap

    de complete informatie voor alle erfelijke eigenschappen

2. Hoeveel paren chromosomen bevat 1 niercel bij de mens?

    23 paren

    46 paren

    0 paren

    1 paar

3. Jan zegt: het fenotype komt onder andere tot stand door het genotype. Clara beweert: het genotype komt tot stand door het fenotype. Wie heeft/hebben gelijk?

    alleen Jan

    alleen Clara

    beide hebben gelijk

    geen van beide heeft gelijk

4. Vanaf welk moment komt je genotype tot stand?

    vanaf de geboorte

    vanaf de bevruchting

    komt nooit echt tot stand: kan veranderen

    vanaf ongeveer je 12e levensjaar

5. Kees zegt: in een zaadcel bevinden zich 23 chromosomen. Marit beweert: in een zaadcel bevinden zich 0 chromosomenparen. Wie heeft/hebben er gelijk?

    alleen Kees

    alleen Marit

    beide hebben gelijk

    geen van beide heeft gelijk

6. Welke hiernaast genoemde eigenschappen zijn erfelijk? (1.kort haar, 2.blauwe ogen, 3.een wipneus, 4.bladeren met stekels, 5.geverfde nagels)

    nr. 1 en 5

    nr. 2, 3 en 4

    nr. 2 en 4

    nr. 2, 3, 5

7. Is de volgende bewering waar of niet waar. Bij geslachtelijke voortplanting ontstaan geen nieuwe genotypen in de nakomelingschap.

    waar

    niet waar

8. Op de foto zie je een berkenspanner (vlinder). Is de schutkleur van deze vlinder een voorbeeld van natuurlijke selectie?

    ja

    nee

9. Een muis leeft aan de oever van de Maas. Een andere muis komt voor in een bos bij Maastricht. Kun je nu met zekerheid zeggen dat dit twee verschillende soorten zijn?

    ja

    nee, alleen als ze vruchtbare nakomelingen krijgen behoren ze tot twee soorten

    nee, alleen als ze vruchtbare nakomelingen krijgen behoren ze tot 1 soort

    nee, want ze behoren beide tot de soort muis

10. Bekijk de tijdschaal. In welk tijdperk leefden de dinosauriers?

    Precambrium

    Paleozoicum

    Mesozoicum

    Kenozoicum

11. Bekijk nogmaals de tijdschaal. Wat is de jongste periode van het Paleozoicum?

    Perm

    Devoon

    Siluur

    Cambrium

12. Bekijk nogmaals de afbeelding. Hoeveel jaren geleden eindigde de periode Proterozoicum?

    510 miljoen jaar geleden

    570 miljoen jaar geleden

    2.500 miljoen jaar geleden

    4.600 miljoen jaar geleden