Thema 2: Wortels, stengels, bladeren

Korte samenvatting:

                             

Dit thema gaat over planten. De drie belangrijkste onderdelen van planten worden besproken: wortels, stengels en bladeren. Naast de bouw van deze drie onderdelen wordt het nut / functie van elk onderdeel behandeld. Tevens zal er wederom getekend worden en komt de microscoop weer aan bod.

Belangrijke onderdelen:

1. de bouw van wortels:

de wortels van een plant tezamen heet het wortelstelsel: er zijn drie verschillende typen wortelstelsels, namelijk: 1. een penwortel (een dikke hoofdwortel), 2. een hoofdwortel met zijwortels, 3. bijwortels (meerdere wortels, die allemaal ongeveer even dik en lang zijn). Zie afbeeldingen in het boek (belangrijk).

2. wortelharen:

dit zijn dunne uitstulpingen aan de uiteinden van de wortels (dienen voor het opnemen van water + voedingsstoffen uit de grond)

3. de functies van wortels:

wortels hebben drie verschillende functies: 1. het vastzetten van een plant in de grond, 2. het opnemen van water + voedingsstoffen uit de grond, 3. ze bevatten reservevoedsel

4. de bouw van stengels:

stengels van planten bestaan uit de volgende onderdelen: knopen (de plek waar een blad aan de stengel vastzit), leden (het stuk stengel tussen twee knopen), okselknop (bevindt zich op de plaats van een knoop, hieruit kan het volgende jaar een zijstengel met bladeren groeien), eindknop (bevindt zich aan het uiteinde van een stengel, hieruit groeit het volgende jaar een nieuw stuk van deze stengel met bladeren) Zie afbeeldingen in het boek (belangrijk)

5. twee soorten stengels:

1. kruidachtige planten: de stengel bevat weinig hout (stevigheid door water), vb. tulp, grassen, narcis. 2. houtachtige planten: de stengels bevatten veel hout (stevigheid), vb. bomen en struiken.

6. jaarringen:

elk jaar wordt door houtachtige planten een laagje hout gemaakt (jaarring)

7. de functies van stengels:

er zijn twee belangrijke functies van stengels te noemen: 1. het dragen van bloemen en bladeren, 2. het vervoeren van water + voedingsstoffen via vaatbundels (vaatbundels lopen vanaf de wortels tot aan de bladeren)

8. de bouw van bladeren:

de volgende onderdelen van bladeren moet je kennen. (zie afbeeldingen)

 

Tekening 1 (nerven):                                                                Tekening 2 (bladranden):

 

9. de functie van bladeren:

een plant maakt zijn eigen voedsel (=glucose): de bladgroenkorrels in de bladeren zetten water, koolstofdioxide en licht om in glucose en zuurstof. Dit proces heet fotosynthese (=opbouw m.b.v. licht). Ieder organisme is afhankelijk van planten als het gaat om voedsel en zuurstof. Planten zijn dus onmisbaar in onze wereld.

Test jezelf:

Als je denkt dat je het thema goed beheerst, kun je jezelf testen: diagnostische toets (zie boek), of op internet (klik hier)