Kruiswoordpuzzel, klas 1 - thema 6 "Bloemen, vruchten, zaden

Los de kruiswoordpuzzel op. Klik daarna op "Controleer" om te zien hoe je het hebt gedaan.

1        2            
                
        3          
   4               
                
    5              
                
   6               
                
      7            
                
       8           
  9                
                
       10           
                
 11                 
                
                
12                  
                
13