internetles over de zintuigen (neus, tong, huid, oor, oog)

 

1a.Bekijk de afbeelding hieronder. Bekijk de afbeelding en lees de tekst die erbij staat. Beschrijf kort hoe het reukorgaan werkt.

1b.Een hond heeft een veel gevoeliger reukorgaan dan de mens. Wat zou een reden kunnen zijn, dat een hond vaak eerst blaast over datgene dat hij wil ruiken en dan pas de geur opsnuift?

              

2a.Met je tong kun je o.a. proeven of iets zou of zoet smaakt. Toch, kun je alleen met de tong het verschil tussen aardbeienjam en abrikozenjam niet proeven. Welk zintuig zorgt er nog meer voor dat je het verschil tussen deze beide jams kunt proeven?

2b.Peter eet tijdens het avondeten een kom groentesoep en daarna een bakje vanillevla. Welke gedeeltes op zijn tong zullen deze twee smaken waarnemen?

3a.Bekijk de afbeelding hieronder van de huid. Vul de oefening in. Wat is je score?

3b.De huid bestaat uit meerdere lagen. In welke laag liggen de zintuigjes (warmte, koude, tast, druk)?

3c.Als een talglier verstopt raakt kan hij gaan ontsteken. Er ontstaat een puistje. Waarom is het toch belangrijk dat er talg wordt gemaakt door de huid?

3d.Waarom is het belangrijk dat mensen kunnen zweten?

 

4a.Bekijk de animatie hierboven. Beweeg het schuifje naar "cold". Noem drie dingen die er veranderen in de huid als je het koud krijgt (hint: let ook eens op de bloedvaatjes).

4b.Beweeg het schuifje nu naar "hot". Welke twee dingen gebeuren er als je het warm krijgt?

4c.Wat is dus (als je kijkt naar vraag 4a en 4b) een enorm belangrijke functie van de huid? Noem nog eens een belangrijke functie?

5. Er zijn meerdere huidaandoeningen. Zoek via "google" eens op wat "eczeem" precies is? Omschrijf dit kort

6a. Te lang in de zon liggen bakken is niet goed. Welke stoffen in zonlicht kunnen schadelijk zijn?

6b.Je kunt je beschermen tegen deze schadelijke stoffen door je in te smeren met zonnebrandcrème. Deze crèmes zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, b.v. factor 4 of factor 20. Wat houdt zo'n factor in? Oftewel wat is het verschil in functie van factor 4 ten opzichte van factor 20?

7a.Bekijk de animatie van de werking van het oor hieronder. Zet de volgende woorden in de juiste volgorde van het doorgeven van het geluid? (gehoorbeentjes, oorschelp, trommelvlies, gehoorgang, oorzenuw, slakkenhuis)

7b.Wat zijn de namen van de drie type gehoorbeentjes?

7c.In het oor is sprake van luchttrilling, mechanische trilling en vloeistoftrilling. Van welke trilling is sprake in de gehoorgang?

7d.In welk ooronderdeel liggen de gehoorzintuigjes, waaruit er impulsen ontstaan die richting de hersenen lopen? 

8a.Bekijk de animatie hieronder over "trommelvliesbuisjes". Waarom worden deze buisjes geplaatst bij een oorontsteking?

8b.Hoe lang blijven de buisjes ongeveer in het trommelvlies zitten?

 

9a.Hieronder zie je een schaal van geluidssterkten. Hoeveel decibels veroorzaakt een popconcert? Kan dit leiden tot gehoorschade?

9b.Zoek via "google" op wat lawaaidoofheid is. Hoe kun je dit voorkomen?

10.Sleep de onderdelen van het oog op de juiste plek. Hoeveel fouten heb je gemaakt?

11.Bekijk de onderdelen van het oog op de website hieronder (Animatie over het oog). Zet de volgende onderdelen van het oog in de goede volgorde. Begin bij het onderdeel waar het eerste het licht doorgaat.(glasachtig lichaam, lens, hoornvlies, pupil, netvlies)

Animatie over het oog

12a.Welk nut heeft de lens in het oog?

12b.Wat is de functie van de iris in het oog?

13a Hieronder zie je hoe je oog werkt. Schuif het pijltje naar rechts en bekijk wat er gebeurt. Hoe heet dit proces?

13b.Wat gebeurt er met de lens, tijdens het schuiven met het pijltje naar rechts?

13c.Uiteraard wordt b.v. een blauwe pijl van dichtbij groter op je netvlies weergegeven, dan deze zelfde pijl op grote afstand. Wat valt je nog meer op als je kijkt naar het verschil tussen het voorwerp en het beeld op het netvlies?

13d.Welk orgaan corrigeert het beeld dat ontstaan is op het netvlies (zie vraag 13c)?

14.Hieronder zie je werking van een gezond oog. Hierbij vallen de lichtbundels op het netvlies. Daarnaast zie je een oog waarbij de lichtbundels achter het netvlies samenkomen (verziendheid - je ziet ver weg goed en dichtbij onscherp) en als laatste een oog waarbij de lichtbundels voor het netvlies samenkomen (bijziendheid - je ziet dichtbij goed, maar ver weg onscherp).

Verziendheid en bijziendheid zijn te corrigeren door o.a. brillenglazen of contactlenzen. Zoek via "google" op hoe dit corrigeren werkt?

 

15. Zoek via "google" op wat "staar" inhoudt.