internetles over planten

1. Bekijk de afbeelding hieronder. Sleep de plantonderdelen op de juiste plek. Hoeveel had je fout?

2a.Bekijk het filmpje over wortels hieronder. Op het einde van het filmpje zie je blauwe en gele bolletjes omhoog gaan. Wat stellen deze bolletjes voor?

 

2b.Noem twee functies van wortels?

3a.Er zijn twee groepen planten: houtachtige- en kruidachtige planten. Tot welke groep behoren de bomen en de struiken?

3b.Geef twee voorbeelden van plantensoorten die behoren tot de groep van vraag 3a.

4a.Bekijk de animatie hieronder. Wat houdt fotosynthese eigenlijk in (wat is het nut ervan)?

4b.Welk gas heeft een plant nodig voor de fotosynthese?

4c.Welk gas komt vrij bij de fotosynthese?

4d.In welk onderdeel van een plantencel vindt deze fotosynthese plaats? (zoek dit desnoods op m.b.v. google)

4e.Leg kort uit wat het belang is van fotosynthese voor mensen en dieren.

4f.Klik op "nacht". wat gebeurt er met de glucose die overdags is gemaakt?

4g.Wat valt je op als je "overdag" met " 's nachts" vergelijkt?

5a.Hieronder zie je een animatie van een huidmondje. Deze huidmondjes bevinden zich in de plant. Zoek via "google" op waar in de plant ze zich bevinden?

5b.Stel je hebt een cactus in een hete woestijn. Staan de huidmondjes overdag bij deze cactus vaak open of zouden ze vaak gesloten zijn? Leg je antwoord uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a.Indien je een koptelefoon hebt, bekijk dan het filmpje hieronder over jaarringen. Geen koptelefoon, probeer het dan met "google". Wat is een jaarring?

6b.In de foto rechtsonder, zie je een dwarsdoorsnede van een boomstam. De rechterkant van deze boom heeft veel meer hout gevormd dan de linkerkant van de boom. Waarom zou de rechterkant meer hout hebben gevormd?  Bedenk hiervoor twee redenen?

6c.Had deze boom het beter in zijn beginjaren of aan het eind van zijn leven? Leg je antwoord uit.

 
 

 

 

7. Er wordt wel eens gezegd. Bomen zijn de longen van de wereld. Wat wordt hiermee bedoeld?

8. Zoek via "google" op wat loofbomen voor type bomen zijn. Geef twee voorbeelden van loofbomen.

9. Veel loofbomen laten hun bladeren vallen in de herfst. Waarom doen ze dit? (opzoeken via "google")

10.Het rijk van de planten bestaat uit drie afdelingen: de algen, de sporenplanten en de zaadplanten. Zoek m.b.v. "google" bij elke afdeling een voorbeeld.

11.Helemaal onderaan deze pagina zie je twee boombladeren. Probeer de namen van de bijbehorende bomen te vinden m.b.v. de opzoektabel hier-

 

onder. (de tabel werkt als volgt: klik steeds op een omschrijving die past bij blad 1, na een aantal omschrijvingen zie je het eindantwoord, vul dit in. Start de pagina opnieuw en doe hetzelfde voor blad 2)

 

 

 

 
 

 

BLAD 1                                                                                    BLAD 2