Longen

In de longen wordt het bloed van zuurstof voorzien. Doordat er haarvaten door de longen lopen, kan het bloed zuurstof in de longen opnemen en koolstofdioxide afgeven (verbrandingsproduct). Dit zuurstof hecht zich aan rode bloedcellen en wordt afgegeven aan de organen.